Spoločnosť INJECTA, a.s. je partnerskou
spoločnosťou spoločnosti CHIRANA T. Injecta, a.s.,
ktorá je jedným z najväčších svetových výrobcov
 jednorázových striekačiek  a injekčných ihiel.

 Spoločnosť INJECTA, a.s. predstavuje
výrobnú zložku pre niektoré časti produktového
 portfólia, predovšetkým pre
inovatívne výrobky.
Informovanie dotknutých osôb.