Injekčné ihly pre jedno použitie:
Injekčné ihly pre jedno použitie umožňujú podávanie injekčných roztokov do tela pacienta, odbery krvi a punkcie.
Vyznačujú sa vynikajúcou kvalitou ostria, čo minimalizuje pocit bolesti pri vpichu. Hlavička ihly je z transparentného materiálu pre lepšie sledovanie prúdenia liečiva alebo krvi cez ihlu. Pri výrobe kanyly ihly sa používa špičková nehrdzavejúca oceľ.

Materiál:
zdravotne nezávadný PP, PE a nehrdzavejúca oceľ, zodpovedajúci nasledovným predpisom a normám:
STN EN ISO 7864, STN EN ISO 6009, STN ISO 9626, STN EN ISO 10993-1

Podmienky výroby:
zodpovedajú požiadavkám STN EN ISO 14644 – Čisté priestory a príslušné riadené prostredie

Obal:
jednotkový obal zaručujúci sterilitu tvorí papier a priehľadná fólia – systém peel-back, skupinový obal je vhodný pre ambulantné skladovanie

Sterilizácia:
ETO, záruka sterility 5 rokov