Injekčné striekačky pre jedno použitie Luer použitie:
Injekčné striekačky pre jedno použitie sú určené pre zdravotníctvo na odsávanie kvapalín z organizmu alebo na zavedenie kvapalín do organizmu bezprostredne po ich naplnení.

Vyrábané sú zo zdravotne nezávadných materiálov (PP a PE), ktoré neobsahujú ftaláty, karcinogénne, mutagénne a toxické látky. Zodpovedajú zdravotníckym predpisom Európskemu liekopisu Ph. Eur. 6 vrátane aktualizácii, STN EN ISO 7886-1/2, STN EN 20594-1 a STN EN ISO 10993-1. Jednorázová striekačka je sterilizovaná etylénoxidom.

Jednorázová striekačka je sterilná, apyrogénna, netoxická, zhotovená z plastu (neobsahujú PVC). Je zabalená v jednotkovom, sterilitu zaručujúcom obale počas piatich rokov, určená len na jedno použitie. Obal je vytvorený z priehľadnej fólie a papiera. Otváranie jednotkového obalu pred použitím umožňuje systém peel-back, ktorý predstavuje okamžité a bezpečné použitie pri zákroku.
Striekačky sú ďalej balené do skupinových obalov vhodných pre ambulantné skladovanie. Konečné balenie je expedičné balenie slúžiace na prepravu striekačiek.